Relatieconstellatie clearing

€ 256,-

Deze clearing zoomt in op de zichtbare en onzichtbare dynamiek binnen een relatie van 2 personen. Dat kan zijn met je huidige partner, een ex, familielid, collega of bekende. Je kunt deze relatieconstellatie ook inzetten om een ouder-kind relatie op te schonen of te verbeteren.

Ik clear de twee betrokkenen en reinig energetisch het onderliggende informatieveld waarin spanning stagnerend kan werken. Deze clearing kan een direct harmoniserend effect hebben maar ook in eerste instantie een ontgiftende reactie veroorzaken. Aansluitend op de initiële clearing van de relatieconstellatie clear ik de betrokken op afstand voor een periode van 4 weken.

Nadat je hieronder een datum heb geselecteerd voor de constellatieclearing vul je de namen in van de betrokkenen en beschrijf je kort en bondig de aanleiding waarom je deze clearing wilt laten uitvoeren.

Praktisch
De clearing vindt plaats via afstemming op de namen van de betrokkenen. Er is op het moment van de constellatieclearing geen live contact via telefoon of beeldbellen, je hoeft niet thuis te zijn, iets te doen of te laten of bij elkaar in dezelfde ruimte te zijn. De constellatieclearing is geen reading maar een energetische interventie die ruimte maakt en levensenergie in beweging zet. Het accent ligt daarbij op wat de betrokkenen ervaren, niet op wat ik ervaar tijdens de clearings. Daarom krijg je van mij geen inhoudelijke feedback, ik laat je uiteraard wel weten wanneer de clearing is gedaan.