Clearing in Yogi Power.

Het woord yoga betekent verbinden. Een yogi leeft bewust in verbinding met alles en iedereen. In feite is het onmogelijk om niet met iedereen en alles verbonden te zijn want dat is de onderstroom van al dat leeft. Als onderdeel van de menselijke ervaring vergeten we deze eenheid en gaan we bewust of onbewust op zoek om die weer opnieuw te ervaren.

Yogi Power van Tijn Touber is een prachtig onderzoek naar de oorsprong van yoga in het Westen en de kracht van verbinding met jezelf, anderen en je meest natuurlijke staat van Zijn. In Yogi Power Tijn besteedt uitgebreid aandacht aan clearing, de weg van het compassievolle open hart:

CLEARING
Hoe kom je af van ingesleten gedachtepatronen die ervoor zorgen dat je vanuit kramp en angst handelt, in plaats van vanuit liefde en vertrouwen? Veel van onze handelingen komen voort uit onverwerkt leed, uit informatie die opgeslagen ligt in wat de Zwitserse psycholoog Carl Jung de schaduw noemde. Een van de meest wezenlijke onderdelen van het yogileven is te leren omgaan met deze schaduw.

Om die reden werk ik vaak samen met mijn goede vriend Juno Burger, met name tijdens stilteretraites als er een hoop onverwerkt leed omhoog komt bij deelnemers. Hij heeft er zijn dagelijkse werk van gemaakt om te dealen met de schaduw. Wat hij doet is zo eenvoudig, dat het – daardoor – haast moeilijk is: hij gaat naast iemand zitten, stemt af op de informatie die naar hem toekomt en laat deze informatie alleen maar zijn. Hij probeert het niet op te lossen, te fixen, te veranderen of begrijpen. Hij laat het ‘slechts’ helemaal bestaan. En – oh paradox – in dit laten zijn van wat zich aandient, lost het probleem of de lading vanzelf op. Hij noemt het clearen en dat gebeurt in het hart.

Juno legt uit: ‘Het hart is de plek waar het leven gezien wordt zoals het werkelijk is, rauw en ongefilterd. Het hart werkt buiten tijd en ruimte en ervaart het leven in de meest brede zin van het woord zoals het zich in elk moment aandient. Het hart heeft niet de behoefte om op zoek te gaan naar een verklaring of oplossing voor wat er wordt ervaren, het is simpelweg zoals het is. Dit in tegenstelling tot de mind die juist in tijd en ruimte leeft en bij alles wat er gebeurt op zoek gaat naar een betekenis, strategie of oplossing. Het zoeken van de oplossing voor het probleem genereert een enorme hoeveelheid energetische spanning die je opslaat als stress. Deze spanning is toxisch voor je systeem.’

NEGENTIG SECONDEN
Net als Gregg Braden, Osho en Fantappiè is Juno Burger op zijn eigen manier tot de conclusie gekomen dat het hart de sleutel tot de schepping in zich draagt. ‘Het hart heeft het vermogen het leven volledig in zich te sluiten,’ zegt hij. ‘Niet alleen de leuke dingen en mensen maar alle facetten van het leven. Zonder weg te gaan van wat er wordt ervaren kan het compassievolle hart compleet zijn met wat er is, zonder te hoeven weten zoals de mind weet. De energetische shift die ontstaat door bewust te ervaren en te laten zijn is een verschuiving vanuit verkramping naar grenzeloosheid. Oude spanning ontlaadt en je leert jezelf een totaal andere manier van omgaan met je ervaringswereld. Hiermee voorkom je dat je op de oude manier nieuwe spanning opbouwt en tegelijk ben je beschikbaar voor spanning uit je omgeving die via jou kan ontladen.’

Dat ons systeem ontworpen is om op deze manier spanning op te lossen, toont een interessant onderzoek van de Amerikaanse hersenonderzoekster Jill Bolte Taylor aan. Hieruit blijkt dat wanneer mensen verschillende emoties, gevoelens en sensaties ervaren en deze bewust niet persoonlijk nemen, het lichaam slechts negentig seconden nodig heeft om de fysiologische reactie van bijvoorbeeld het voelen van angst volledig af te breken. Daarna is er niets meer in het lichaam te zien van die ervaring.
Burger: ‘Je lichaam is in staat om in anderhalve minuut af te rekenen met toxische informatie. Als je een uur geleden boos bent geworden en je voelt die boosheid nog steeds, dan weet je dat je de boosheid één uur minus negentig seconden persoonlijk hebt genomen. Je hebt het tot een verhaal gemaakt en draagt dit nu als toxische informatie met je mee. De mind en het ego nemen het leven persoonlijk en trekken die informatie naar binnen. Het hart laat het leven zijn zoals het is.’

FLOW SHOW
Juno Burger heeft de afgelopen twintig jaar dag in dag uit de schaduw opgezocht, uitgenodigd en die vanuit de duisternis in het licht gebracht. Niet alleen personen, maar ook huizen of hele landgoederen kunnen op deze manier worden gereinigd: ‘Bewust voelend en omarmend met compassie heb ik de spanning eruit kunnen ontladen zodat deze schaduwaspecten niet langer een belemmering zijn.’

Carl Jung, de man die pionierswerk heeft geleverd ten aanzien van ons begrip van de schaduw die we met ons meedragen, komt tot dezelfde conclusie. ‘Je wordt niet verlicht,’ zegt hij, ‘door figuren van licht voor te stellen, maar door de duisternis bewust te maken.’

Volgens Juno is nog nooit iemand dood gegaan van het voelen van angst: ‘Wat wel dodelijk kan zijn is het vermijden van dat gevoel, het verzet  ertegen. Het oordeel, de angst voor de angst, de ontkenning. Dat zijn de mechanismen die spanning creëren en de angst in het duister zetten.’
Niet zelden gooit iemand zijn of haar leven om na een consult, omdat ze het effect merken van clearing. ‘Het effect van deze levensstijl is oneindig diep,’ zegt Burger over zijn eigen leven. ‘Ik voel mij geaard, ben bewust van wat zich afspeelt in mijn ervaringswereld en ben in staat om hetgeen zich aandient te laten zijn en te zien voor wat het werkelijk is. Het stelt mij in staat om overal en met iedereen te zijn en een enorm pallet aan energieën en informatie te ervaren zonder dat het me belast. In die levenshouding hoef ik mij nergens voor af te sluiten of te beschermen en is het leven full on. Dat is voor mij vrijheid. En één grote flow show!’

Juno en ik experimenteren regelmatig met deze krachten. Toen mijn moeder onlangs haar heup brak en in het ziekenhuis terecht kwam, zag het er na de operatie niet al te best uit. De wond was rood, ze kreeg koorts en haar been zwol op. Het leek erop dat de operatie opnieuw moest worden uitgevoerd. Juno en ik zijn toen aan de slag gegaan. De volgende dag belde mijn moeder dat de zwelling was afgenomen. In de dagen erna verdween de koorts ook steeds meer. Toen ze haar specialist weer zag, was die verbaast dat het zo goed ging. Een operatie was niet meer nodig. Natuurlijk kan dit toeval zijn. Maar misschien ook niet.

Geen reactie's

Geef een reactie