Een kelder vol wilde dieren.

Hal en Sidra Stone, twee psychologen, zijn de grondleggers van de Voice Dialogue methode en de ‘psychologie van zelven’. Het is geen therapie maar een vorm van dialoog waarbij wordt erkend dat we ‘primaire zelven’ hebben, de delen van onszelf die we goed kennen en inzetten, ‘onteigende zelven’, die we onderdrukken, ontkennen en ontwijken, en ‘onontwikkelde zelven’, die niet tot bloei zijn gekomen. Door deze sub-persoonlijkheden een podium te geven worden we ons bewust van hun energie en informatiepotentieel en verliezen ze hun destructieve kracht over onze fysieke en mentale gezondheid.

De Stones hebben oneindig veel tot de verbeelding sprekende anekdotes. Zo kwam er in hun praktijk een vrouw met heftige buikpijnklachten, het beheerste haar leven volledig. Onderzoek en ziekenhuisopnames boden geen soelaas. Deze vrouw had een out of control ‘pusher’, ze was altijd bezig, onderweg en had een overvolle agenda. In Voice Dialogue wordt deze pusher, die de vrouw zo goed kende, een ‘primaire zelf’ genoemd. Die aspecten kwamen volop tot uiting door de pusher in haar spreektijd te geven.

Vervolgens nodigde de Stones haar uit om te spreken met de spreekwoordelijke tegenpool hiervan, een ‘onteigende zelf’. In het geval van deze vrouw was dat de zelf die gewoon is, ontspannen zit en helemaal niets hoeft te doen. Tot ieders verbazing was de buikpijn waar de vrouw al drie jaar, 24/7 last van had, volledig verdwenen. Wanneer de vrouw weer op de plek van de pusher ging zitten kwam de pijn gelijk weer terug. De mogelijkheid om simpelweg te zijn en te ontspannen was simpelweg nog niet eerder in haar bewustzijn verschenen en liet haar via een directe ervaring inzien dat dit de balans in haar leven kon herstellen en tot heling zou leiden.

Iedere sub-persoonlijkheid heeft een volledige andere psychofysiologische werkelijkheid dan een andere. Iemand die stottert had een andere sub-persoonlijkheid die niet stottert. Sommige ‘zelven’ hebben hoofdpijnen en migraines, andere niet. Wanneer de onteigende zelven een stem krijgen verdwijnen de symptomen vaak, wanneer de primaire zelven terugkeren komen ook de symptomen weer terug.

Een van de primaire zelven die Hal en Sidra veel zagen bij vrouwen met borstkanker is een zeer verantwoordelijke moeder die sinds ze heel jong was al voor iedereen zorgde, soms al vanaf 4 jaar oud. Veel vrouwen met borstkanker die uiteindelijk een of beide borsten lieten amputeren hadden het gevoel dat die gebeurtenis het einde inluidde van hun primaire zelf die voor iedereen moest zorgen. ‘Ik heb genoeg gedaan voor iedereen, nu is het tijd om voor mijzelf te gaan zorgen.’ zeiden ze letterlijk. Hal en Sidra zijn terughoudend in hun conclusie dat de primaire zelf verantwoordelijk is voor de kanker maar ze hebben in hun praktijk oneindig veel voorbeelden gezien van mensen met een bijvoorbeeld ene sterke pusher als primaire zelf die hartproblemen kregen of een krachtige perfectionist die vaak migraines heeft.

Blokkades van emoties en gevoelens hebben een sterk ontregelend effect op het lichaam. Wanneer deze worden onderdrukt ontwikkelt zich een primaire zelf die alles onder controle moet houden, angstig dat deze sub-persoonlijkheden uitbreken. Deze voeren de druk op om de status quo te behouden en te voorkomen dat de onteigende zelven die juist gehoord willen worden aan de oppervlakte komen. Deze stress put de bijnieren en vele andere lichaamsfuncties uit. Hal en Sidra zien dat er een overtuigend oorzakelijk verband is tussen deze onderdrukkingspatronen in relatie tot bijvoorbeeld burn-out en andere gezondheidsklachten. Je put letterlijk je fysiologie uit door de onderdrukking van de onteigenede zelven die geen bestaansrecht hebben. Iedere onteigende zelf heeft een unieke energie en informatie voor ons die geïntegreerd wil worden in onze bewuste persoonlijkheid.

Dromen spelen als dans van de verschillende zelven een belangrijke rol in Voice Dialogue. Ze schetsen een beeld van wat in balans en in onbalans is. De beelden in dromen variëren van de dagelijkse realiteit tot oneindig diepe archetypische en mythische weergaven van de verschillende werkelijkheden waarin we ons als multidimensionale wezens begeven. Stone heeft in de loop der jaren gezien dat veel mensen die hun primaire en instinctieve delen onteigenen, ontkennen of onderdrukken dromen krijgen die hen daarop attenderen. Niet als iets wat goed of slecht is maar om te laten zien wat uit balans is.

Een treffend voorbeeld hiervan was van een spirituele vrouw die droomde over een kelder vol met tijgers, leeuwen en panters die in slaap waren gevallen doordat ze luisterden naar de spirituele new-age muziek die in de kelder speelde. De koppeling die Voice Dialogue hier maakt is dat mensen die uitsluitend bewust en liefdevol willen zijn en wezenlijk ander deel van zichzelf onteigenen, namelijk het vermogen om het leven te ontmoeten, te grommen, je stem te laten horen, assertief te zijn en aan je zelf te denken. ‘Mensen die dit doen definiëren bewustzijn als liefdevol zijn maar bewustzijn is niet alleen maar liefdevol zijn, het betekent juist alles zijn’ aldus Stone. Dus als liefdevol zijn en onvoorwaardelijk liefhebben je doel wordt, worden tegelijkertijd je instinctieve zelven buitenspel gezet.

Net als energy clearing is Voice Dialogue een veilige manier om de versluiering van het onbewuste en onderbewuste opnieuw bewust te maken en te integreren. De kracht zit erin dat we alle aspecten van het betekent om mens te zijn kunnen ervaren en door ze bewust te maken en niet langer af te wijzen hun natuurlijke plek in ons bestaan terug te geven. Het stelt ons in staat ons leven te bekijken en te ervaren door de lens van eenheid en inclusie wat tot niets anders kan leiden dan heling.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.