Geesten.

Bij energetische verstoringen in ruimtes spreekt niets zo sterk tot de verbeelding als geestenergie. Teveel enge Hollywood films kijken maakt mensen bang voor iets wat niet meer is dan energetische spanning die op zoek is naar ontlading.

Geestenergie ontstaat doordat mensen overlijden en in bewustzijn zelf niet door hebben dat ze dood zijn, ze verkeren in een staat van verwarring. Die treedt vaak op door het plotsklapse karakter van het overlijden als gevolg van bijvoorbeeld een kort en hevig ziekbed, een ongeluk, zelfmoord of geweldsmisdrijf. Het kan ook zijn dat een specifieke aanhechting aan aardse bezittingen of achtergebleven familieleden er voor zorgt dat overledenen nog met één been in de aardse realiteit staan. Een andere mogelijkheid is dat de achterblijvers de overledene nog niet kunnen laten gaan. Grappig detail is dat veel mensen, opnieuw door films, denken dat geestenergieën rondhangen op begraafplaatsen. De mensen die daar begraven liggen zijn elders overleden en de herinnering van die gebeurtenis is dus niet terug te vinden op de begraafplaats. Het energetische probleem op begraafplaatsen is dat mensen er heen gaan om hun geliefden te herdenken en te rouwen en daarmee een grote berg verdriet op de begraafplaats achterlaten die de energie van de plek en de omgeving verstoord…

Kenmerkend voor geestenergie is dat het bewustzijn van de overleden persoon zich afspeelt in de tijd van het overlijden. Dus als je in een oud huis woont en daar een geestenergie rondwaart van iemand die in 1920 is overleden, dan ervaart deze ‘persoon’ de ruimte zoals die was in 1920. Dus niet anno 2015 want dan zou er wel ergens een belletje gaan rinkelen dat er iets niet klopt met al die iPads, platte tv’s en elektrische auto’s. Het zijn twee parallelle realiteiten die tegelijkertijd plaatsvinden en door de locatie met elkaar verbonden zijn en zodoende invloed op elkaar hebben. Omdat deze persoon zich niet realiseert dat hij of zij is overleden gaat het normale leven gewoon door. Ik was laatst in Amsterdam in een oud huis op de gracht en de bewoonster zag iedere dag de verschijning van een man die met een bord eten op de bank zat, vervolgens opstond en zijn bord naar de keuken bracht. Waar de man heen liep was nu, anno 2015, geen keuken maar de vrouw had oude tekeningen van het huis gevonden waarop te zien was dat er vroeger wel een keuken was op de plek waar ze de man heen zag lopen. Het blijft wonderlijk om je te beseffen dat in bovenstaand voorbeeld iemand in 2015 last kan hebben van een persoon die in 1920 is overleden maar de persoon die voortleeft in 1920 in zijn of haar realiteit ook last heeft van de bewoners die daar anno 2015 wonen. Het gebeurt allemaal tegelijkertijd.

Geestenergie kan verschillende herkomst hebben, bijvoorbeeld van iemand die letterlijk in het huis is overleden. Wanneer mensen ergens lang hebben gewoond, verhuizen en elders overlijden kan het ook zijn dat de geestenergie terugkeert naar een plek die lang als veilig en bekend heeft gevoeld. Aanwezige geestenergie kan ook losstaan van het huis zelf en door de omgeving worden aangebracht. Dat kan van een recent overlijden in de buurt zijn maar ook van een historische plek zoals een slagveld, executieplaats of offerplek. Het kan ook zijn dat een persoon de geestenergie aanvankelijk in zijn persoonlijke energieveld oppikt, meedraagt en vervolgens in de ruimte achterlaat.

Uniek aan geestenergie, in tegenstelling tot bijvoorbeeld achtergebleven emoties in een ruimte, is dat deze zich in ruimtes verplaatst en ook in en rondom het huis kan bewegen. Dat is de reden waarom veel mensen geestenergie waarnemen als een zwarte vlek of schim die je in je ooghoeken ziet wegschieten en wanneer je kijkt je niets ziet. Die donkerte duidt op een tekort aan Chi of levensenergie wat ontstaat doordat de opgebouwde spanning rondom de geestenergie deze levensenergie aan de ruimte onttrekt. Dat is tegelijkertijd ook de verklaring waarom ruimtes in de nabijheid van geestenergie vaak koud en donker aanvoelen. De passiviteit die het in de ruimte veroorzaakt uit zich in een tekort aan lichtintensiteit die vaak zichtbaar is als een soort waas in de ruimte. Tevens kunnen ruimtes plaatselijk heel koud voelen, een indicatie dat daar veel Chi verdwijnt. Een geestenergie kan, wanneer het lang ergens rondhangt en door de interactie met de omgeving steeds meer energie vergaart en cumuleert als spanning, overgaan in een klopgeest. Dan kan het bewustzijn van de overleden persoon in de aardse realiteit steeds meer manifesteren. Je kunt dan mensen horen praten, voetstappen horen of dingen in de ruimte zien verplaatsen. Ik herinner mij een situatie waarbij ik met bewoners van het huis wat ik op dat moment clearde in de badkamer stond te praten en ik het van het ene op het ander moment ijskoud kreeg. We zagen alle drie op dat moment het kraantje van de wastafel opengedraaid worden…

Geestenergieën kunnen, net als ‘levende’ mensen herinneringen met zich meedragen die op het moment van overlijden nog een lading hadden. Die spanning kunnen geestenergieën ook in ruimtes achterlaten. Een paar jaar geleden clearde ik een huis en bij binnenkomst voelde ik direct aanwezigheid van geestenergie. Op de een of andere manier wist ik dat om de vader van de bewoonster van het huis ging. Toen ik op deze energie afstemde leek het alsof ik een hartaanval kreeg, een enorme kramp in het hart. Door dit gevoel bewust te ervaren en volledig te omarmen nam de spanning af. Vervolgens voelde ik een scherpe steek in mijn rechterlies, alsof iemand er een mes in stak. Ook dit gevoel verdween door er mee te verbinden en het te laten zijn. Toen alle spanning was verdwenen vertelde ik de vrouw wat ik had ervaren. Ze vertelde mij toen dat drie maanden daarvoor haar vader een hartaanval had gehad, naar het ziekenhuis was gebracht en daar op de operatietafel was overleden toen de chirurg had geprobeerd een bypass-ader uit de lies van de man te halen… Deze herinnering aan het moment van overlijden was nog  duidelijk te voelen rondom deze geestenergie.

Ik gebruik de term geestenergie om ‘mensen’ te beschrijven die zijn overleden, zelf niet door hebben dat ze dood zijn, vastzitten en daarmee een verstorend effect op de ruimte hebben waarin ze zich bevinden. Gelukkig zijn er meer mensen die na het overlijden niet op deze manier blijven hangen. Ook deze overleden mensen kunnen voelbaar, en voor sommigen zichtbaar, zijn. Het verschil is dat deze ‘mensen’ in bewustzijn zich realiseren dat ze zijn overleden en komen en gaan in vrijheid wanneer ze worden aangeroepen voor hulp of inspiratie. Deze energieën werken ook niet verstorend op ruimtes en mensen.

Energetisch gezien is een geestenergie een spanning die op zoek is naar ontlading. Wanneer deze energieën bewust worden opgemerkt en alle aspecten er omheen worden omarmd, zal de energie zich moeiteloos via het compassievolle hart ontladen. Er is dan geen noodzaak meer voor dat aspect van die persoon om zich op belemmerende en gespannen wijze in de aardse realiteit te manifesteren. Vaak komt er bij het clearen van geestenergie een groot gevoel van dankbaarheid vrij door de uiteindelijke verschuiving van begrenzing naar grenzeloosheid.

Geen reactie's

Geef een reactie