Hogere frequenties

Dr. David Hawkins creëerde de bewustzijnsschaal, een raamwerk voor het begrijpen van menselijke emoties en gedrag op basis van hun energieniveaus en frequentie. Elk niveau op de schaal vertegenwoordigt een andere bewustzijnsstaat, die gepaard gaat met verschillende emoties, gedachten en gedragingen. De schaal loopt van 0 tot 1000, waarbij 0 het laagste bewustzijnsniveau is en 1000 het hoogste. De niveaus zijn gegroepeerd in drie hoofdcategorieën: lager, midden en hoger bewustzijn.

Op lagere bewustzijnsniveaus (onder de 200) hebben mensen de neiging negatieve emoties te ervaren, zoals angst, woede en schaamte. Ze kunnen ook gedrag vertonen dat schadelijk is voor zichzelf en anderen, zoals geweld of verslaving. Op de middelste bewustzijnsniveaus (200-500) ervaren mensen meer positieve emoties zoals liefde, vreugde en vrede. Ze zullen eerder gedrag vertonen dat zichzelf en anderen ten goede komt, zoals vriendelijke daden of creativiteit. Op de hoogste bewustzijnsniveaus (boven de 500) ervaren mensen staten van verlichting, transcendentie en eenheid. Ze hebben toegang tot diepgaande inzichten en spirituele ervaringen die verder gaan dan de beperkingen van het ego en de materiële wereld.

Ondanks dat Hawkins’ schaal mijns inziens helemaal klopt en een waardevolle koppeling maakt tussen emoties en frequenties zit er, net als met ieder ander lijstje dat een hiërarchie aangeeft, een betekenisvolle uitnodiging in. En die is vanuit welk perspectief in ons we hiernaar kijken en deze waardevolle kennis toepassen.

Vanuit de mind gezien kijken we naar deze schaal en kaderen we die in een dimensie van tijd en ruimte waarin onze persoonlijkheid een reis maakt van lager naar hoger en de lagere frequenties overstijgt om tot de hogere dimensies te komen. Het is de nimmer aflatende inspanning van de zoeker binnen de mind die streeft naar een betere versie van zichzelf en de wereld. Maar wat de mind nu net niet kan, en misschien ook wel niet wil, is dat de duale en gepolariseerde aard van de mind in haar streven naar hoger en beter alles wat lager en slechter is afwijst.

En juist in die afwijzing zit de crux waarom dingen nog steeds niet echt beter en hoger zijn, in de mens individueel maar ook in de mensheid als collectief. De afwijzing van, het oordeel over en het voorbijstreven van, in dit geval de lagere frequenties en emoties op Hawkins’ schaal, is exact het mechanisme dat ervoor zorgt dat ze meer spanning vergaren, groter worden en dieper de schaduw induiken. Het is precies de afwijzing die zorgt voor de negatieve lading en -effecten van deze frequenties, niet de intrinsieke eigenschappen van bijvoorbeeld schaamte of schuld. We lijden niet aan deze frequenties maar aan ons verzet ertegen, ons oordeel erover en onze kansloze inspanning om ze te overstijgen.

Het andere perspectief dat we tot onze beschikking hebben is om het conflict dat de mind creëert door haar gepolariseerde aard naar het compassievolle hart te brengen. Omdat je hart in eenheid verkeert en in staat is om alle facetten van het leven met gelijkmoedigheid ter ervaren en te omarmen, valt de noodzaak iets te overstijgen of uit het leven te verbannen weg. De herkenning hier is dat alle frequenties en emoties op Hawkins’ schaal allemaal van dezelfde bronenergie gemaakt zijn. Het geeft eenvoudigweg de diversiteit van het leven aan, de oneindige bandbreedte van ervaringen die zich afspeelt tussen de laagste en hoogste frequenties en van de zwaarste, donkere moties tot de meest ecstatische en positieve. Wie vanuit deze plek leeft realiseert zich dat er niets te overstijgen of te overwinnen is.

Het enige echte zinvolle dat ons te doen staat is het ervaren, omarmen en integreren van het hele spectrum van wat het betekent om mens te zijn. Niet alleen de hoogste frequenties op Hawkins’ schaal, maar ook de allerlaagste en alles daartussenin. Dat zal ons als mens echt verrijken en meer goddelijk maken dan ongeacht welk idee de mind heeft over wat het betekent om een verlicht mens te zijn. De sleutel ligt in de inclusie van alles wat het leven ons laat ervaren als mens, niet in de verbanning van datgene wat wie niet kunnen of willen zien als goddelijk maar het wel degelijk is….

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.