Situaties Clearen.

Het blijft verbazingwekkend hoe snel je vergeet dat je onderdeel uitmaakt van een groter geheel. Op een briljante wijze geeft het leven je het gevoel dat alles wat je ervaart van jou is, begrepen en opgelost moet worden. Je individuele kijk op de wereld is compleet belichaamd en ik vermoed dat het zo moet zijn anders zou je nooit een echt persoonlijke ervaring kunnen hebben.

De manier waarop je reageert op situaties in en om je heen wordt volledig gedicteerd door je bewuste en onbewuste conditionering. Deze training van wie je denkt te zijn wordt door vele factoren bepaald: de genetische informatie in je familielijn, je geboorte, opvoeding, sociale omgeving, collectieve waarden en normen en misschien zelfs wel ervaringen uit andere levens. Met name datgene wat uit het onbewuste lijkt te komen leeft een totaal eigen leven en is een wezenlijk onderdeel van je energetische constitutie. Wat daar allemaal groeit en bloeit creëert letterlijk de wereld in en om je heen en zolang je jezelf niet ziet als onderdeel van dit co-creatie proces zal je eerste neiging zijn om jezelf of iemand anders de schuld te geven voor wat er in je leven steeds opnieuw, of juist niet, gebeurt.

De enige manier die je hebt in dit aardse leven om je bewust te worden van deze conditionering en interactie met jezelf en je omgeving is via je lichaam, de interface tussen spirit en materie. Op een wonderlijke manier leert bijna niemand om het lichaam op die manier in te zetten terwijl het werkelijk het meest geniale biofeedback systeem is wat je tot je beschikking hebt. Door je lichaam bewust te gebruiken als terugkoppelingsmechanisme wordt je je bewust hoe je je tot dan toe bent getraind en geprogrammeerd om te reageren op interne en externe stimuli. Die prikkels komen van andere mensen, ruimtes en situaties waaraan je dagelijks wordt blootgesteld.

Om welke verandering dan ook op te merken is het vereist dat je weet hoe je je nu voelt anders is het onmogelijk om waar te nemen dat er iets verandert in je bewustzijn. De eerste stap is om jezelf een paar keer per dag de vraag te stellen hoe het nu met je is in dit moment. Neem even de tijd om te registreren hoe je lichaam voelt, hoe je ademhaling is en welke gedachten, emoties en gevoelen actief zijn. Dat is je baseline, je referentiepunt, voor dat moment. Wanneer je dat helder hebt zal het je veel sneller en duidelijker opvallen wat er verandert in je beleving wanneer je iemand tegenkomt, op een bepaalde plek bent of in een nieuwe situatie terecht komt.

Het proces van clearing gaat erover dat je iedere seconde die je met jezelf doorbrengt, iedere persoon die je tegenkomt, elke ruimte die je binnenloopt en iedere situatie waarin je je bevindt kunt gebruiken om uit te vinden hoe jouw systeem geconditioneerd is om te reageren. Niet om die situaties nog langer te veroordelen of te ontkennen maar om je bewust te worden van jouw aandeel in dat de situatie nog steeds zo is en steeds opnieuw gecreëerd wordt zolang die geconditioneerde respons niet verandert. De beoefening in deze wijze van zijn is om via je lichaam waar te nemen welke reacties er zijn in de vorm van gevoelens, emoties, gedachten en fysieke sensaties. In dit waarnemen kom je er snel genoeg achter of je in reactie bent op basis van belemmerende conditionering of dat je hetgeen je waarneemt ziet voor wat het is en kunt laten zijn.

Elke keer als je in staat bent om bewust te registreren hoe je reageert en dit omarmt ontmantel je je oude conditionering. Je stopt met polariseren en omarmt het leven zoals het zich op dat moment aandient. Het effect op wie je bent is direct en ingrijpend. Niet alleen ontlaadt je oude toxische informatie, tegelijkertijd leer je om op een compleet andere manier zo met het leven om te gaan dat het je niet langer belast. Deze nieuwe, meer transparante en compassievolle werkelijkheid in je zelf wordt direct weerspiegeld door je omgeving. Letterlijk laat de wereld om je heen zien wie jij nu denkt te zijn.

Dat je op deze manier medeschepper bent wordt niet alleen al duizenden jaren door esoterische tradities uitgedragen maar gelukkig tegenwoordig ook door de wetenschap onderzocht en aangetoond. Er zijn inmiddels talloze onderzoeken bekend die laten zien dat we op het aardse niveau individuen zijn maar op een andere laag onlosmakelijk met het leven en elkaar zijn verbonden. Deze realisatie kan je beangstigen maar juist ook bekrachtigen, Als je medeschepper bent, wat stop je dan bewust en onbewust in het veld van oneindige mogelijkheden, potentie en manifestatie?

Door je bewust te worden van je eigen rol hierin beweeg je van een plek van onmacht naar een krachtplek. Door je onbewuste en onbedoelde respons op het leven bewust te maken creëer je de gelegenheid om deze te transformeren. Alles wat hiervoor nodig is is bewust waarnemen en laten zijn. Op celniveau verander je je daarmee de manier waarop je het veld om je heen beïnvloedt. Het klinkt onwerkelijk simpel en dat is het ook. Wat uitdagend kan zijn is om je oude geconditioneerde reacties bewust te maken en te ontkrachten.

Ongeacht de situatie waarin je je nu bevindt, en hoe graag je deze ook wilt manipuleren of juist vasthouden, je beste kans om deze te veranderen is door die situatie totaal te laten zijn. Voor de mind is dit de grootste paradox die bestaat; hoe kan iets veranderen door niets te doen? Laten zijn speelt zich ook niet af in het domein de mind maar in het hart. Waar de mind worstelt met bewust waarnemen en omarmen is je hart bij uitstek de plek om dit te laten gebeuren. Wanneer je via de terugkoppeling van je lichaam bewust bent en omarmt zie je situaties direct veranderen. De noodzaak om je te beschermen verdwijnt en je wordt een wakkere medeschepper van de wereld in en om je heen. Je acties komen niet langer voort uit spanning en verkramping maar vanuit flow. Het spannende is dat deze manier van leven gepaard gaat met niet weten, tenminste niet op de beperkte manier hoe de mind denkt te weten. Wanneer je jezelf uit de weg gaat zie je dat het leven precies weet wat er moet gebeuren, met een ongeëvenaarde perfectie. Ironisch genoeg is je onmacht om dit voortdurend te zien en te ervaren ook een perfecte manifestatie van datzelfde principe.

In de nabijheid van compassie kunnen conflicten niet blijven bestaan. Het is een natuurkracht die het leven direct terugbrengt in haar meest elementaire vorm; vrij en onbeladen. Wanneer je dit principe keer op keer toelaat en toepast zul je onvermijdelijk ervaren dat het leven voor jou aan het werk is en dat je meester bent over de werkelijkheid waarin je leeft. De grootse paradox is misschien wel dat dit meesterschap zichtbaar wordt wanneer er steeds minder van de oude ‘jij’ is en steeds meer van het leven…

Geen reactie's

Geef een reactie