Spookachtige actie op afstand.

Eén van de bijzondere eigenschappen van energiewerk is dat het niet door tijd en ruimte wordt begrensd. Hierdoor kan een persoon, ruimte of constellatie op afstand worden bevrijd van belemmeringen en terugkomen in een staat van flow, harmonie en balans.

De uitkomst van een onderzoek, dat werd uitgevoerd door het Institute of HeartMath, laat zien dat met name het energetische hart een cruciale rol speelt in het alchemistische proces van transmutatie. Hierbij worden lagere energieën niet alleen van vorm veranderd maar tegelijkertijd ook verhoogd tot een hogere frequentie, namelijk onvoorwaardelijke Liefde. Mensen die aan het onderzoek meededen werden aan een EEG en ECG gelegd, die zowel de reacties van de hersenen als het hart registreerden. De deelnemers kregen beelden te zien, zowel hele mooie als hele gruwelijke.

Wat opviel in het onderzoek was dat in alle gevallen het hart eerder reageerde dan de hersenen. Tegelijkertijd werden ook in de reacties van het hart duidelijke verschillen gezien wanneer een heel mooi beeld of een gruwelijk, gewelddadig beeld werd getoond. In de interactie tussen de hersenen en het hart zag men dat er veel meer signalen van het hart naar de hersenen gingen dan omgekeerd.

Later deden de onderzoekers een bijzondere ontdekking. Zij zagen dat het hart al reageerde voordat de beelden werden getoond. En niet alleen dat, het hart liet ook specifiek zien dat het wist dat er een mooi beeld zou komen of een gruwelijk beeld. De conclusie van het onderzoek was dat het energetische hart, buiten tijd en ruimte om, al ‘weet’ dat er iets gaat gebeuren en ook nog eens wat dat is.

Er is veel onderzoek gedaan naar heling op afstand en dat het werkt is aangetoond en staat niet meer ter discussie. Echter hoe het precies werkt blijft een mysterie. Dat komt omdat bewustzijn bij heling of afstand een sleutelrol speelt en tot op de dag van vandaag weten we niet wat bewustzijn precies is, waar het vandaan komt en van gemaakt is. Veel wetenschappers geloven nog steeds dat bewustzijn iets lokaal is, zich in de hersenen afspeelt en begrensd is in tijd en ruimte. Veel studies hebben echter laten zien dat bewustzijn ‘niet-lokaal’ is en daarmee niet in de hersen huist.

Niet-lokale gebeurtenissen hebben drie bijzondere eigenschappen:

  1. Ze zijn onbemiddeld, wat betekent dat er geen signaal bij betrokken is. Er zijn experimenten gedaan om helers af te schermen van signalen van buitenaf, als in een kooi van Faraday, echter de effecten op de ‘geheelde’ bleven identiek. Dit laat zien dat er geen signaal over en weer gaat.
  2. Ze zijn absoluut, wat beschrijft dat de sterkte van het effect niet afneemt naarmate de afstand groter wordt. De effecten zijn gelijk op een afstand van 10 centimeter of 10.000 kilometer. Deze afstandseffecten staan haaks of de wetten van de klassieke fysica.
  3. Ze zijn onmiddellijk, wat aangeeft dat het effect direct plaatsvindt zonder vertraging in de tijd. Omdat er geen signaal van de heler naar de geheelde reist vindt het effect in het moment.

Natuurkundigen begrijpen niet hoe het werkt maar hebben het bestaand van ‘niet-lokale’ gebeurtenissen vaak aangetoond. Een beroemd onderzoek is waarin subatomaire deeltjes, die ooit met elkaar verbonden waren, van elkaar werden gescheiden op grote afstand. Wat de onderzoekers zagen was dat wanneer één deeltje werd gemanipuleerd, het andere deeltje direct reageerde, ongeacht de afstand en op hetzelfde moment. De deeltjes gedroegen zich alsof ze nog steeds met elkaar verbonden waren. Einstein noemde dit fenomeen ‘spooky action at a distance’

Dit veld waarin alles altijd met elkaar verbonden is wordt ook wel het zero-point field of kwantumveld genoemd. Dit is een veld van oneindige mogelijkheden en welke realiteit tot leven komt lijkt te worden bepaald door de degene die haar ervaart.

In een clearing krijg je via het compassievolle hart toegang tot dit veld. Omdat het energetisch hart buiten tijd en ruimte functioneert wordt het niet belemmerd door de illusie van afgescheiden zijn, tijd, ruimte, oorzaak en gevolg. Dit betekent dat alle informatie over een persoon, plaats of situatie overal en altijd tot je beschikking is wanneer je daar bewust op afstemt. Wanneer je deze onderlinge verbondenheid bewust ervaart en alles wat zich daarin aandient volledig omarmt, bevrijdt je je jezelf en daarmee direct de ander of de ruimte waarmee je in verbinding bent.

Geen reactie's

Geef een reactie