Uitweg.

Voor zover we weten was de wereld nog niet eerder zo gepolariseerd als nu. Het lijkt wel alsof het leven zich uitsluitend nog afspeelt tussen twee uitersten. ‘Ik ben voor dit of tegen dat, ik geloof dit wel en dat niet, dat is waar en dat is niet waar’. De spanning tussen deze uitersten is het buskruit in elk conflict, ongeacht de inhoud ervan.

Een conflict kan niet blijvend worden opgelost binnen het kader van de standaard aristotelische, tweewaardige logica die fundamenteel is voor het westerse analytische denken, waar dingen waar of onwaar zijn, of bestaan of niet bestaan; iets is ‘dit’ alleen door het te definiëren als niet ‘dat’. Het sleutelwoord hier is uitsluiting.

Vanuit de mind gezien kunnen we alleen een betere wereld in en om ons heen creëren door hetgeen we niet meer willen te bevechten, te overwinnen en te verbannen. De energetische consequenties van deze begrensde manier van kijken en denken zijn desastreus. Zonder dat we het door hebben houden we door één kant te verkiezen boven een andere het conflict, dat we zo graag willen oplossen, in stand. En niet alleen dat, we maken door angst, oordeel en ontkenning precies de tegenpool die we bevechten steeds groter en sterker. Dit is exact waarom we zijn waar we nu zijn en, als we dit niet drastisch veranderen, waar we zullen blijven. Zonder dat we ons ervan bewust zijn graven we de kuil dieper en dieper.

De oplossing voor dit probleem ligt in het domein en de magie van het compassievolle hart. Daar is het toverwoord inclusiviteit. Het hart heeft het vermogen alle leven in zich te sluiten, te ervaren en te omarmen. Om inzicht te krijgen in de paradoxale realiteit van het hart, moeten we een hogere vorm van intelligentie introduceren, de ‘vierwaardige logica’. Tweewaardige logica is gebaseerd op de wet van het uitgesloten midden, waarin dingen waar of onwaar zijn. Vierwaardige logica daarentegen omvat het midden en de uiteinden eromheen, zodat dingen waar, onwaar, zowel waar als onwaar en waar noch onwaar zijn.

Het is onmogelijk om met uitsluitend tweewaardige logica het volledige scala aan mogelijkheden in een bepaalde situatie te overzien. De alternatieven die de vierwaardige logica biedt vertegenwoordigen alle mogelijke standpunten van waaruit elk probleem kan worden bekeken en bestrijkt het volledige bereik van ieder idee dat we over iets kunnen hebben.

Vierwaardige logica is de logica van onderlinge afhankelijkheid, onbeperkte heelheid en de eenheid van alle dingen. Door de willekeurige grenzen van de rationele mind te overstijgen, transmuteert vierwaardige logica de geconditioneerde mind tot een natuurlijke staat van holistisch zien. Door haar eigen greep op de werkelijkheid en het denken te overstijgen verandert het letterlijk het bewustzijn van de mind waardoor een nieuw en weidser begrip van de werkelijkheid mogelijk is.

Waarachtige vierwaardige logica maakt het onmogelijk om vast te houden aan welke vaste positie dan ook. Door zowel één gezichtspunt als alle gezichtspunten te verwerpen, overstijgt de vierwaardige logica het denken zelf. Hierdoor ontstaat een intuïtief bewustzijn van het tijdloze bestaan van het onderliggende kwantumveld dat alles doordringt.

Dit veld van oneindige mogelijkheden is de plek van het scheppende waar bewustzijn en compassie allesomvattend zijn. De inclusiviteit waarmee je compassievolle hart al het leven verwelkomt maakt een eind aan ieder conflict, zowel in als om je heen. Door deze multidimensionale manier van ervaren wordt op alle mogelijke tijdslijnen en dimensies een licht geschenen. Dit licht van bewustzijn en compassie biedt een veilige bedding aan de duisternis om uit de schaduw te komen en eindelijk de erkenning en het bestaansrecht te krijgen waarnaar het al zo lang en diep verlangt.

Oefening:
Wat het ook is waar je nu mee worstelt, bang voor bent, onderdrukt of ontkent breng het in je bewustzijn. Hoe is het om dat nu te kunnen bekijken met de vierwaardige logica van je compassievolle hart? Wat verandert er als je je realiseert dat wat je nu ervaart zowel waar, onwaar, zowel waar als onwaar en waar noch onwaar is?

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.