Volledig intact.

Psychologen Hal en Sidra Stone, studenten van Carl Jung, zijn de grondleggers van de voice dialogue methode. Voice dialogue exploreert verschillende verschijningsvormen van het zelf, de sub-persoonlijkheden, die ons leven aansturen.  Ieder van ons bevat een veelvoud daarvan, we bestaan uit vele zelven, identificeren ons met sommige en verwerpen andere. De overmatige identificatie met sommige zelven en het verlies van de heelheid dat voortkomt uit de afwijzing van andere, kan onevenwichtigheden en blinde vlekken creëren.

Voice Dialogue en energy clearing gaan beide over het omarmen van deze zelven en het daarmee thuisbrengen van alle facetten van het leven. Wat daarvoor nodig is en wat je beide al in huis hebt zijn bewustzijn en compassie. Het is van wezenlijk belang je te realiseren dat je als mens voortdurend in twee werkelijkheden tegelijk leeft; enerzijds die van de mind waar je te maken hebt met dualiteit en polarisatie en anderzijds die van het hart waar je herinnerd wordt aan de eenheid en inclusiviteit van het leven.

Je hebt als mens dankzij je bewustzijn en compassievolle hart de unieke kans om te ontdekken hoe het is om in beide ogenschijnlijke manifestaties te vertoeven en aan den lijve te ondervinden hoe het is om met de wetmatigheden van die werkelijkheden te dealen. Dat is het voorrecht van een mens met een lichaam in de aardse ervaring.

Wanneer je goed naar je eigen wereld en die om je heen kijkt begint het op te vallen dat de mind per definitie begrensd is. Dat komt omdat het dat ene dat echt tot vrijheid leidt niet kan zien en niet kan inzien. Dat dit het al is, alles inclusief. De realisatie dat alle zelven uit dezelfde oorspronkelijke kwantum, substantie, energie, bewustzijn of goddelijkheid gemaakt zijn.

Daarvoor moet jij in en bij het hart zijn. Wat daar gebeurt is een continue herinnering van het leven om thuis te komen, om te weten dat er altijd een plek in je is die nog volledig heel is en intact; de plek van het scheppende in jou.

In The Invitation (www.junoburger.com/theinvitation) nodigen we het scheppende deel in jezelf uit om te kunnen ervaren hoe het is om vanaf die plek naar je ervaringswereld te kijken. Het bijzondere is dat bijna iedereen die meedoet hetzelfde ervaart; verruiming, zachtheid, openheid en dat favoriete problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Dit is de shift die je mag maken, niet die van de mind naar het hart, maar van de mind en het hart. Door alle ‘zelven’ die met de mind geassocieerd zijn te ervaren en te omarmen, worden ze thuisgebracht en komen ze tot rust. Ze hoeven niet langer een coup te plegen om eindelijk datgene te ontvangen waar de mind zo naar smacht…erkenning.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.