Zuigers.

Wanneer twee of meer mensen elkaar ontmoeten vindt er een complexe energetische uitwisseling plaats. Hoe je reageert op elkaars aanwezigheid wordt gedicteerd door je bewuste en onbewuste conditionering ten opzichte van de stimuli waaraan je wordt blootgesteld. Deze conditionering wordt door veel factoren bepaald; je genetische informatie, emotionele patronen in je familielijn, ‘eigen’ ervaringen en de omgeving waarin je opgroeit, woont en werkt.

Deze programmering is voor het grootste deel onbewust. Je weet niet hoe je systeem in de loop van de tijd is geprogrammeerd om met dingen om te gaan. Meestal kom je daar pas achter als je de symptomen ervaart. En dan heb je al een paar afslagen gemist. Ikea, MediaMarkt en de Drie Dolle Dwaze Dagen van de Bijenkorf. Wat hebben ze met elkaar gemeen? Tegen de tijd dat je bij de kassa staat na een paar uur winkelen ben je helemaal kapot, leeg gezogen. Wat is er gebeurd?

Wie je nu denkt te zijn zend je uit als een energetische transmissie vanuit je lichaam. Je leuke kanten, maar ook je schaduwkanten, zijn waarneembaar als subtiele energetische informatie. Met name de schaduwaspecten van jezelf hebben een duidelijk waarneembare lading. Het is de aard van deze spanning om te willen ontladen, te zoeken naar een uitweg. In die zin werkt spanning vasthouden hetzelfde als een ontsteking in je lichaam. Je systeem zal er alles aan doen om deze toxische informatie eruit te werken. Afhankelijk van wat je in je leven hebt meegemaakt, en nog belangrijker hoe je daar ten tijde van de ervaring mee om bent gegaan, bepaalt hoeveel spanning je met je meedraagt. In die zin lopen we allemaal rond met een rugzak vol onopgeloste business.

Deze rugzak is voortdurend met je omgeving aan het communiceren en bepaalt dat je sommige mensen en situaties vermijdt of juist aantrekt. Op die manier ben je onbewust letterijk een medeschepper van de werkelijkheid waarin je je begeeft. Het quantumveld om je heen reageert direct op de informatie die jij er bewust en onbewust in stopt. In de ontmoeting met iemand anders wordt deze informatie in een fractie van een seconde uitgewisseld. Je laat op energetisch niveau aan elkaar zien wie je bent, je mooie- maar ook je schaduwkanten.

Om deze energetische transmissie op te merken moet je in het moment zijn. Wanneer jezelf veel spanning in je systeem hebt zal je met je aandacht in het verleden of in de toekomst zijn. En daar is het vrijwel onmogelijk om op te merken hoe jij geconditioneerd bent in je reacties op wat die ander uitzendt. Omdat je je niet bewust bent van deze belemmerende conditioneringen mis je een essentieel deel van het proces van energie-uitwisseling. Het enige dat je vaak veel te laat merkt is dat je al volop in reactie bent en omdat je je eigen aandeel hierin niet begrijpt zit er niets anders op dan de ander de schuld te geven van hoe jij je voelt. Vandaar dat we andere ‘zuigers’ noemen, je hebt het gevoel dat zij jouw energie afnemen.

Dat mensen spanning bij zich hebben en daar aandacht voor vragen klopt helemaal maar het is maar één helft van de vergelijking. De andere helft waar je je niet bewust van bent of waar je niet graag aan herinnerd wordt is hoe jouw lichaam geconditioneerd is om met de informatie om te gaan die de ander uitzendt. Wanneer je iemand tegenkomt die bijvoorbeeld angstig is zal je lichaam die informatie opvangen en interpreteren. Afhankelijk van je conditionering kun je via gevoelens, emoties, gedachten of fysieke sensaties in je lichaam erachter komen hoe je reageert. Is er ten opzichte van deze sensaties bijvoorbeeld angst, oordeel of ontkenning dan wijs je die ander energetisch af en houd je jezelf en die ander gevangen in een oude beperkende reactie. Je bent letterlijk in verzet tegen hetgeen de ander laat zien en dat is waar je al je energie aan verliest, daar loop je op leeg en daar wordt je moe van. De ironie hier is dat je dus geen last hebt van een zuiger of de negatieve energie van iemand anders maar van je eigen verzet hiertegen.

Die realisatie is confronterend maar brengt je tegelijkertijd ook op een krachtplek. Wanneer je in staat bent om je lichaam te gebruiken als intelligent biofeedback systeem wordt je je bewust van jouw geconditioneerde respons op informatie in en om je heen. Dus als je iemand tegenkomt die angst uitzendt kun je dat ergens in je lichaam waarnemen als een sensatie. Die reactie laat zien hoe jij daar op dat moment mee omgaat. Wanneer je in staat bent die sensatie zo ongefilterd mogelijk waar te nemen en helemaal te laten zijn gebeuren er drie wonderlijke dingen. Te eerste ontlaad je vanuit je eigen systeem oude spanning rondom hoe je tot dan toe omging met wat je oppikt. Ten tweede verander je op celniveau je conditionering voor de toekomst omdat je niet langer op de oude manier vanuit beperking reageert op wat je ervaart. Waar je eerder je ervaringswereld persoonlijk nam, wilde begrijpen en probeerde te fixen maak je nu je waarneming bewust, ziet deze voor wat het is en laat die volledig zijn. Het derde effect is misschien wel het meest wonderlijk. Wanneer je spanning vasthoudt neemt deze ruimte in beslag ten koste van je beschikbaarheid. Door oude spanning te ontladen maak je ruimte en deze energetische verschuiving wordt opgemerkt door spanning van mensen en ruimtes in je omgeving die op zoek is naar een punt om te ontladen. In het samenkomen van spanning en deze energetisch ruimte kan lading via jouw aanwezigheid wegstromen en past de omgeving zich letterlijk aan aan jouw compassievolle staat van zijn. Je verandert het kwantumveld in dat moment.

Als je het zo bekijkt is een middagje Ikea een uitgelezen kans om uit te vinden waar jij in verzet bent tegen het leven. Iedere minuut die je met jezelf doorbrengt, iedere persoon die je ontmoet en iedere ruimte die je betreedt is een unieke gelegenheid om te kijken hoe jij je verhoudt tot de informatie die daar beschikbaar is. Eerste vereiste om dit op te merken is dat je met je aandacht hier bent. Stel je zelf een paar keer dag de vraag hoe het nu is en registreer hoe je lichaam voelt, je ademhaling is en welk gedachten er door je hoofd gaan, een simpele body scan. Dat is je referentiepunt. Als je je daar bewust van bent zal het je veel eerder opvallen als er iets verandert in je waarneming. Het ‘enige’ dat je met die observatie hoeft te doen is die bewust ervaren en volledig laten zijn. Je zult merken dat je volledig bent uitgerust om deze ervaring te hebben zonder dat die je belast. Het effect op de ‘zuiger’? Of deze voelt zich gezien en zal niet langer aandacht vragen voor zijn/haar drama of het belang om dt drama in stand te houden is zo groot dat ze bij iemand anders gaan buurten. Allebei goed. En zo kun je jouw verzet gebruiken om niet alleen je zelf te bevrijden maar ook de mensen en ruimtes om je heen. Vive la resistance…

Geen reactie's

Geef een reactie