De kleine ruimte in het hart.

Met name door onderzoek van het Institute voor HeartMath krijgen we steeds meer inzicht in de verstrekkende intelligentie van het hart. Zo weten we nu dat hart een bijzonder sterk elektromagnetisch veld om zich heen creëert. Vergeleken met de hersenen is dit veld elektrisch 100 keer krachtiger en magnetisch zelfs 5000 keer sterker. Om een dergelijk veld op te wekken is veel energie nodig. Die energie komt voort uit polariteit, de ogenschijnlijke tegenstellingen van het leven. De energie die vrijkomt uit het krachtenspel van deze tegenpolen creëert mede de werkelijkheid waarin we leven. Met name de mind speelt hierin een grote rol. Het persoonlijk nemen, willen begrijpen en oplossen van onze ervaringen genereert energetische lading. Deze spanning ervaren we in en om ons heen als stress. Wanneer we deze spanning proberen te ontladen via de mind door iets te ‘doen’, wordt vaak meer spanning gecreëerd en neemt de polariteit toe. Dit gebeurt in jezelf maar je ziet het ook volop gebeuren in de wereld om je heen. De tegenstellingen lijken steeds groter en scherper te worden.

Het veld dat door het hart wordt gegenereerd is toroïdisch. Een toroïd is een wiskundig object in de vorm van een donut. Door deze vorm is dit veld in staat om in het gat van de donut informatie of energie in te nemen. In spiraalvormen komt de gebundelde informatie daar samen in één punt voordat het aan de andere kant het veld weer verlaat. In de oude Veda’s wordt dit specifieke punt ‘de kleine ruimte in het hart’ genoemd. Het is de enige plek in ons systeem waar geen polariteit is. Wanneer opgebouwde spanning in dit punt samenkomt wordt lading geneutraliseerd. Dit punt wordt ook wel beschreven als een plek van oneindige compressie, waar alle frequenties bijeen komen, samengedrukt worden en vervolgens uiteenvallen. Conflicten kunnen hier niet langer bestaan. In één adem wordt dit ook de plaats van oneindige compassie genoemd, de ruimte in ons systeem waar het leven wordt ervaren zoals het is voordat de mind zich ermee bemoeit; onpersoonlijk, grenzeloos en vol potentieel.

Het is fascinerend om je te realiseren dat deze beide aspecten van leven in één mens verenigd zijn. Enerzijds heb je het vermogen om vanuit de mind te scheppen en te vernietigen en op hetzelfde moment staat het compassievolle hart tot je beschikking om het leven er letterlijk in te sluiten.

Door alle facetten van het leven voortdurend bewust uit te nodigen in de kleine ruimte van je hart creëer je voor jezelf de mogelijkheid om volledig beschikbaar te zijn voor wat zich aandient en daar tegelijkertijd niet door belast te worden. Niet alleen is het compassievolle hart een plek van transformatie waar spanning wordt ontladen maar het is ook een plek van transmutatie, een alchemistisch proces waarbij lagere energieën worden omgezet in liefde.

Je hart is de plek waar informatie het eerst binnenkomt. Je kunt je lichaam gebruiken als subliem bio-feedback systeem wat continu terugkoppeling geeft over hoe je geconditioneerd bent om met gevoelens, emoties, gedachten en fysieke sensaties om te gaan. Wanneer je deze, vaak onbewuste, reacties bewust maakt wordt een moment van keuze gecreëerd. Vanaf hier kun je nu hetgeen je waarneemt zien voor wat het is in dat specifieke moment en stop je het verhaal van wie, waar, wat, waarom en wanneer. In het samenkomen van bewust waarnemen en laten zijn heb je direct toegang tot de kleine ruimte in je hart en de oneindige omarming van het leven zelf.

Geen reactie's

Geef een reactie